Arteriele bloedgas analyse

Bij een bloedgasanalyse wordt de hoeveelheid zuurstof, koolzuur en zuurgraad van het bloed gemeten. Deze waarden zeggen iets over het functioneren van de longen. Om deze waarden te bepalen is het noodzakelijk het bloed uit uw slagader te onderzoeken omdat dit bloed in de longen van zuurstof is voorzien.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding noodzakelijk. U kunt voor het onderzoek gewoon eten en drinken en eventuele medicijnen innemen.

Onderzoek

Door uw laborant of arts wordt met een naald wat bloed uit de slagader genomen - ofwel een arteriepunctie gedaan - dit kan in de pols, lies of elleboog zijn. Deze handeling is te vergelijken met een gewone bloedafname. Het enige verschil is dat de insteekopening van de naald langer moet worden dichtgedrukt. Hiervoor wordt de insteekopening enige tijd aangedrukt gehouden. Soms wordt er een drukverband aangelegd of pleister aangebracht. Dit verband of pleister dient minimaal een half uur tot een uur te blijven zitten. Dit is mede afhankelijk van de medicijnen (bijvoorbeeld bloedverdunners) die u eventueel gebruikt. Indien uw arts dit aangegeven heeft, krijgt u zuurstof in te ademen gedurende een half uur, waarna opnieuw een arteriepunctie wordt uitgevoerd. De duur van het onderzoek is ongeveer 45 minuten, dit is mede afhankelijk van eventuele extra onderzoek(en). De prik wordt door sommige patiënten als vervelend tot pijnlijk ervaren. U mag het verbandje of de pleister na een uur (of voor de zekerheid na 2 uren) zelf verwijderen.