Histamine-provocatietest

Dit is een onderzoek waarbij gemeten wordt hoe prikkelbaar uw luchtwegen zijn. U wordt verzocht een prikkelende, onschadelijke stof in te ademen (bijvoorbeeld histamine) en vervolgens wordt er gekeken hoe uw luchtwegen daarop reageren

Voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn; dat wil zeggen dat u van tevoren mag eten en drinken. Voor het goed slagen van de test dient u tijdelijk te stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen. U krijgt vooraf aan de afspraak een lijst mee waarop staat met welke medicijnen u tijdelijk moet stoppen. Het gaat dan bijvoorbeeld om luchtwegverwijdende medicijnen, anti-allergiemedicatie en/of (inhalatie)corticosteroïden. Voorkom extreme inspanning alvorens u de test doet aangezien deze de test negatief kan beinvloeden.

Het onderzoek

U neemt plaats in een stoel. Probeer zo ontspannen mogelijk te zijn, dan lukt het onderzoek het beste. U krijgt een mondstuk in uw mond dat is verbonden met een meetapparaat. Door het mondstuk kunt u vrij ademen. Vervolgens plaatst de laborant een klem op uw neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. Bij het begin van de test zal de laborant u vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Het apparaat meet op die manier de werking van uw luchtwegen. Daarna inhaleert u met tussenpozen een oplopende dosis vernevelde histamine. Na elke nieuwe inhalatie wordt de test herhaald met een hogere dosis histamine. Aan de hand van de metingen wordt vastgesteld hoe uw luchtwegen reageren op de inademing van de histamine. Na inademing van de histamine kunt u enigszins benauwd (vernauwing van de luchtwegen) worden of gaan hoesten. Als u erg benauwd wordt, krijgt u van de laborant bijtijds een medicijn toegediend dat direct uw luchtwegen wijder maakt. De benauwdheid wordt dan snel minder. Het onderzoek wordt afgesloten wanneer uw ademhaling tot rust is gekomen en uw luchtwegen weer functioneren als daarvoor. Het onderzoek duurt een half tot anderhalf uur.

Nazorg

Na afloop van het onderzoek mag u naar huis zonder verdere beperkingen. Misschien houdt u wat last van lichte keelpijn, prikkelhoest en/of heesheid. Dit gaat vanzelf weer over. Het onderzoek heeft geen noemenswaardige risico’s maar is wel inspannend vanwege het vele blazen.