Bezoek Informatie

Meenemen naar de polikliniek

Bij een bezoek aan de polikliniek neemt u altijd het volgende mee:

 • Een geldig identificatiebewijs (rijbewijspasje, paspoort of identiteitskaart).
 • Verwijsbrief van uw huisarts.
 • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt, al dan niet via de apotheek opgevraagd.
 • Uw recente verzekeringsgegevens (zorgpas of het polisblad van uw zorgverzekering).
 • Het nodige begrip en geduld.

Gesprek met de medische specialist

De medisch specialist geeft u informatie over uw ziekte of aandoening, het voorgestelde onderzoek, de behandeling of ingreep, de medicijnen en de eventuele bijwerkingen. Samen met uw behandelend arts beslist u over het onderzoek en/of de behandeling die u ondergaat. Daarvoor is het noodzakelijk dat u over de juiste informatie beschikt en dat u die ook begrijpt. U kunt altijd vragen om nadere uitleg.

Tips ter voorbereiding op van gesprek

Vóór het gesprek

 • Zorg dat u van tevoren weet wat u wilt vertellen. Het is verhelderend voor uw behandelend arts als u duidelijk zegt waar u voor komt.
 • Bedenk van tevoren wat u wilt weten en noteer uw vragen om er zeker van te zijn dat u niets vergeet.
 • Neem een familielid of goede bekende mee, die kan helpen of met u napraten. Twee horen meer dan één.

Tijdens het gesprek

 • Vraag om uitleg wanneer iets niet duidelijk is, bijvoorbeeld medische termen.
 • Stel uw vragen op een gunstig moment, dus niet net voordat u weg moet.
 • Vraag of er een voorlichtingsfolder of website is over uw ziekte, onderzoek en/of behandeling. Ook kunt u vragen of er een patiëntenorganisatie bestaat voor mensen met dezelfde ziekte of aandoening.
 • Zet aan het eind van het gesprek de belangrijkste punten nog op een rij. Bijvoorbeeld: “ klopt het dat u gezegd heeft dat….?” Zo kunt u controleren of u alles goed begrepen heeft.

Afspraak herinnering

Een afspraak op de polikliniek heeft u natuurlijk niet voor niets, dus die wilt u niet vergeten. Het is daarom nu mogelijk om enkele werkdagen voor de afspraak een herinneringsbericht per SMS en/of e-mail te krijgen.